Billig luder bliv mandlig prostitueret

billig luder bliv mandlig prostitueret

De lever af at hjælpe, og jo flere ofre, jo flere penge får de. Desuden har de en politisk dagsorden de vil forbyde prostitution som også får dem til at tegne et sortere billede. Desuden er det afgørende, hvordan man tæller. De migrante sexarbejdere rejser rundt mellem storbyerne og arbejder måneder hvert sted.

En kvinde, som starter i Madrid og derefter rejser videre til Oslo og derefter videre til Athen, vil tælle med 3 gange i tallene. Også i Danmark er de officielle tal for migranternes andel overdrevne.

Myndighederne tror, at omkring halvdelen af sexarbejderne i Danmark er migranter. Jeg har kigget tallene efter i sømmene for SiO, og sandheden er snarere, at omkring en trediedel af arbejdsstyrken udgøres af udenlandske kvinder.

Hvis man spørger de danske kunder, så siger de typisk, at de ønsker at købe sex hos en kvinde, som de kan tale med. Der er et marked for udenlandske sexarbejdere, af og til vil kunderne gerne prøve noget anderledes og eksotisk, men i det store billede er det formentlig mindre end en trediedel af branchens omsætning, som havner hos de udenlandske kvinder.

Bjarne Hansen; Jeg har også brugt argumentet med mandlige prostiuerede i debatten om prostitusjonsforbud, så lad vær med at gøre det til sådan en "tissemand vs. Meget interessant artikel - endelig noget fordomsfri forskning om disse følelsesladede emner. Utrolig spændende at mændenes motiver er SÅ langt fra den klassiske historie om de fattige stakler, som begynder som prostituerede drevet af materiel armod.

Det er ret indlysende at prostitution er forbundet med andre former for problemer, men det mig aldeles umuligt at se hvordan et forbud mod prostitution skulle kunne løse NOGEN af disse problemer Jeg har citeret Wikipedia, som bl. Om disse tal er specielt overdrevne, ved jeg ikke, antagelig er de mindst lige så veldokumenterede, som de tal, du har "kigget efter i sømmene hos SiO" Sexarbejdernes Intreresseorganisation , der rimeligvis ikke har kontakt til alle af de udenlandske miljøer og kunne tænkes at undervurdere tallene for trafficking - bl.

Selv om du måske ligeså prompte vil afvise disse tal, vil jeg fra SFIs Socialministeriet undersøgelse i anføre følgende tal: Ud af anslået godt prostituerede i Danmark skønnes hovedparten af de gadeprostituerede at være udenlandske , mens danske gadeprostituerede er meget få, der gives intet estimat for disse.

Blandt klinikprostituerede estimeres udenlandske at udgøre 1. Escort-privatprostitution estimeres til , der redegøres ikke for nationalitet. Barprostitution, som ifølge undersøgelsen næsten udelukkende omfatter udenlandske prostituerede, er ikke opgjort i tal. Servicestyrelsen foretog en lignende undersøgelse i citeret i SFIs rapport , som ikke redegør for nationalitet, men hvis samlede tal svarer nogenlunde til SFIs rapport: Ifølge SFIs undersøgelse er der altså 1.

Hvor stor en del af branchens omsætning, der havner hos de udenlandske kvinder, er således nok større, end du har anslået. Man bør også her bemærke, at mens danske escort-privatprostituerede luksusludere i høj grad selv bestemmer, hvilke kunder de vil have og ofte kun har mindre omkostninger, er klinik- og gadeprostitution i høj grad styret af bagmænd, som stryger en del af indtægten.

Her er et par citater fra SFIs rapport:. Betalingen af beskyttelsespenge er ikke noget, der tales meget om, men fra seks kvalitative interviews med kvindelige klinikprostituerede har vi indikationer på, at denne form for organisering eksisterer.

Disse kvinder vurderer, at der betales beskyttelsespenge på en del klinikker i Danmark, og at det som oftest kun er klinikejeren, der har kontakt til de grupper, som opkræver pengene. Nogle af de interviewede kvinder har også forklaret, at opkrævningen af beskyttelsespenge sker med trusler om vold. Informanterne fortæller videre, at nogle af de klinikprostituerede hellere vil ringe til disse grupper frem for at ringe til politiet, da de mener, at disse grupper ofte er mere diskrete end politiet.

En tidligere prostitueret supplerer med at fortælle, at mange kvinder i prostitution ikke stoler på politiet på grund af den dobbeltrolle, som de føler, at politiet spiller i miljøet. Politiet er ikke kun dem, der skal beskytte kvinderne i branchen, men er også dem, der sammen med SKAT skal kontrollere kvinderne. Disse giver et indtryk af, at den udenlandske gadeprostitution er meget organiseret, og at der øjensynligt sker overtrædelse af § i straffeloven som ulovliggør rufferi.

På trods af disse forhold er antallet af domsfældelser ifølge rufferiparagraffen fortsat lavt. Ifølge en repræsentant fra politiet er der store variationer i, hvordan og hvor meget de udenlandske gadeprostituerede betaler til bagmænd. Det mest almindelige scenarie er ifølge politiet, at de afrikanske kvinder betaler 50 pct. Derudover antyder det kvalitative materiale, at den prostituerede ofte også skylder bagmanden ekstra penge for rejseomkostninger etc. Journalerne antyder endvidere, at nogle af kvinderne er kærester med deres bagmand, som de betaler penge til.

En fagperson fra en ngo fortæller, at det kan have store konsekvenser for kvinden selv at anmelde sin bagmand. Ofte er bagmanden en del af kvindens personlige relationer eller netværk, og kvinden lukker derfor både for sin egen og sin bagmands pengestrøm hjem til deres familier i hjemlandet, hvis hun anmelder bagmanden.

For nogle af de kvinder, der har medvirket i de kvalitative interviews, er arbejdet som prostitueret ikke valgfrit, og de er enten tvunget i prostitution eller har oplevet tvang efter at være startet. Det gælder som nævnt i højere grad de udenlandske kvinder end de danske. Følgende case, som er baseret på et kvalitativt interview med en udenlandsk prostitueret, eksemplificerer dette:. Et af de få forhold, som har ført til domfældelse, har en bulgarsk kvinde i centrum. Kvinden blev ifølge journalerne udnyttet af både en kvindelig og mandlig bagmand fra sit hjemland.

For at forsørge sin søn aftalte kvinden, at hun skulle tage med bagmændene til Danmark for at arbejde som prostitueret. Hun aftalte med bagmændene, at hun skulle aflevere 50 pct. Kvinden ankom med bus til Danmark. Hun arbejdede som gadeprostitueret på Vesterbro og boede på et hotel med andre kvinder, der også arbejdede som prostituerede. Kvinden blev udsat for både trusler, vold og voldtægt fra sin bagmand. Den kvindelige bagmand kom til Danmark og tvang kvinden til at aflevere alle sine penge.

Og der var også trusler mod kvindens søn. Kvinden anmeldte sine bagmænd, og de blev begge dømt for bagmandsvirksomhed. Bagmændene vurderes at have tjent En enkelt klinikejer har i forbindelse med et kvalitativt interview givet udtryk for tilbageholdenhed med at ansætte kvinder fra Østeuropa på sin klinik, da hun mener, at de er sendt til Danmark af bagmænd, der vil tjene penge på dem.

Hun er yderligere bekymret for, at politiet holder særligt opsyn med klinikker, hvor der arbejder udenlandske prostituerede, hvilket også beskrives i Rigspolitiets indberetning om prostitution Rigspolitiet, , og hun ønsker ikke, at politiet skal komme på grund af det. Vores kvalitative interviews sandsynliggør tillige, at de udenlandske gadeprostituerede nærer stor mistro til alt, hvad der ligner offentlige myndigheder. En fagperson fra en offentlig myndighed, der jævnligt har kontakt til udenlandske prostituerede, fortæller, at det er svært for dem at komme i kontakt med grupper af udenlandske klinikprostituerede, og at dørene ikke altid bliver åbnet, når de er ude for at lave opsøgende arbejde.

Hun vurderer, at det kan skyldes, at mange udenlandske kvinder har bagmænd, der ikke ønsker, at kvinderne taler med myndighederne. Et område, der har været svært, nærmest umuligt, at afdække, er den form for tvang, der involverer menneskehandel eller trafficking, som det beskrives i § og i internationale konventioner De Forenede Nationer, og Europarådet, Selvom vi i journalerne og i et enkelt interview er stødt på beretninger, som kunne identificeres som handelshistorier, da der i historierne indgår elementer af tvang og ufrivillighed, har det derfor ikke været muligt for os at vurdere, hvorvidt disse kvinder reelt er blevet handlet til Danmark.

Det lave antal domfældelser kan indikere, at omfanget er lille, eller som Rigspolitiet anfører, at sagerne er ressourcemæssigt tunge Rigspolitiet, og muligvis kræver større indsatser.

Interviews med ngo-fagpersoner og offentlige myndigheder vidner om, at vurderingen af, hvorvidt en udenlandsk kvinde er handlet eller ej, kan være problematisk, da kvinderne i nogle tilfælde ikke ønsker at fortælle deres historie eller udlevere deres eventuelle bagmænd. Det lyder da fint du synes de er så langt fra den klasiske stakel. Men alligevel er det et fy at tale om for en mand at sælge sex. Og endda dobbeltstigmatiserende i følge en anden debatør. Da deres kunder åbentbart overvejende er mænd.

Hvilket så slår dobbelt hårdt at sælge til. Så kan det jo være underordnet om vedkommende ikke er en "økonomisk stakel". Dobbel Stigmatisering og ødelagt føelse- og sexliv er ligeglad med penge.

Men en ting kan jeg ikke lade være med at tænke på. Hvis det er i orden at sælge sex, selv om det ikke ødelægge alle sex-sælgere. Hvorfor er det så blevet forbudt at bruge asbest? Det ødelagde heller ikke alle dem der arbejdede med det. Der er i overvejende grad tale om homosexuel prostitution, og alene dette betyder jo, at markedet er meget begrænset i forhold til heterosexuelle mænds køb af prostituerede. Heraf var 70 udelukkende til mænd, 7 udelukkende til kvinder og 24 til både mænd og kvinder, idet der i sidstnævnte gruppe også var overvægt af homosexuelle forhold.

Der er er ofte tale om unge - ved debuten ofte mindreårige - drenge, som kontaktes af ældre mænd, og de to følgende case-stories fra SFIs rapport viser, at økonomiske bevæggrunde også kan være af afgørende betydning for den mandlige prostitution:. MIKE er 26 år og har solgt sex, siden han var Han er homoseksuel og har kun mandlige kunder.

Han har boet på døgninstitution, fra han var år. Nu bor han i en et-værelseslejlighed, som han har fået anvist af kommunen. Han startede med at sælge sex, fordi hans økonomi var meget dårlig, og han ikke kunne se andre muligheder for at få fat på penge.

I de perioder hvor Mike har haft arbejde eller kæreste, har han ikke solgt sex. Mike har ikke anden uddannelse end folkeskolens 9. For 3 år siden startede han på et grundforløb som maler, men droppede ud, da han ikke kunne finde en læreplads.

Kort derefter blev han syg. Hans ekskæreste havde smittet ham med HIV, og han holdt derfor en lang pause fra sexsalg. Mike er begyndt at søge efter kunder på nettet, han har både en annonce og chatter engang imellem. I annoncen skriver han, at han er HIV-positiv og derfor kun tilbyder beskyttet sex. Han har omkring to kunder om måneden og tjener omkring 1.

Han vil egentlig godt have et andet arbejde og har fået hjælp til at søge, men det er svært at finde arbejde, og det er hårdt hele tiden at få afslag. Han håber, det bliver nemmere at finde arbejde, når finanskrisen tager af. LASSE er 20 år og har solgt sex i de sidste 3 år. Han gør det ikke regelmæssigt, kun når han virkelig har brug for penge.

Han er homoseksuel og har kun sex med mænd. Han synes, det er grænseoverskridende at tage penge for sex og bryder sig egentlig ikke om at gøre det. Han blev for nogle måneder siden smidt ud af sin lejlighed, fordi han ikke havde betalt husleje, så lige nu bor han på herberg. En dag har Lasse ingen penge, og han har oven i købet lige fået en bøde for at køre uden billet i S-toget, så han har derfor brug for at finde en kunde.

Han vil helst have kunder, han kan tænde på, så de må ikke være grimme eller gamle. Der er en årig mand, der gerne vil mødes med ham om en halv time på Amager Fælled.

Han er egentlig for gammel, men Lasse siger alligevel ja. De har ikke aftalt ydelse eller pris. Lasse venter på kunden, hvor de har aftalt, og lidt efter kommer han kørende.

Kunden vil have analsex som den aktive og vil betale kr. Lasse synes, det er for lidt og siger, at han skal have kr. Manden afviser at betale så meget, men siger han vil give kr. Lasse vil helst sige nej, men tænker på pengene og går med til det. Kunden er meget voldsom, og Lasse prøver at få ham til at være blidere, men det overhører kunden. Det er heldigvis hurtigt overstået. Kunden giver Lasse pengene og kører væk i sin bil. Lasse bliver siddende lidt på jorden. Han føler sig tom indeni og har svært ved at tage sig sammen til at rejse sig og køre hjem.

På vej tilbage køber han pizza og cola. Det er lang tid siden, han har haft råd til det. Han forsøger at fortrænge tankerne om kunden, men han har ondt i maven og kan ikke spise sin pizza. Efter et par dage får han det bedre og tænker ikke så meget på det. En gang er Lasse stukket af fra en kunde, han ikke havde lyst til at være sammen med.

Dengang var han 18 år. Det var i en periode, hvor han arbejdede for en mand, der havde et escortbureau med tre andre unge mænd. De sad i en lejlighed ved hver deres computer og chattede for at finde kunder. Det var meget svært at afvise kunder, fordi ejeren pressede dem til at sige ja. Kunden havde hentet Lasse, og de var kørt hjem til ham.

De havde siddet og snakket lidt over en øl, og da kunden gerne ville ind i soveværelset, bad Lasse om at låne toilettet. I stedet for at gå på toilettet løb han ud af fordøren og videre ud på fortovet. Han kendte ikke området, så det tog ham lang tid at finde et busstoppested. Det var egentlig ikke, fordi kunden havde været ubehagelig, han var faktisk meget høflig, men tanken om at have sex med ham var al for meget.

Han kunne ikke magte tanken om at skulle have det dårligt bagefter og blev nødt til at komme væk. Efter det besluttede han at holde op med at sælge sex og finde et andet job. Han var kun i escortbureauet i to uger.

Efter et par måneder mistede han sit arbejde og følte sig så økonomisk presset, at han begyndte at sælge sex igen. Lasse har ikke fortalt nogen, at han sælger sex. Der er heller ikke ret mange, der ved, at han er homoseksuel. Han skammer sig over det og er bange for, at folk vil stemple ham, hvis de finder ud af, at han sælger sex. Måske vil de afsky ham og ikke se ham igen. Han siger, at det alligevel er noget, han håber snart at holde op med, og så behøver han ikke selv at tænke mere på det.

Du skal være registreret bruger for at kommentere. Log ind eller opret bruger ». Polariseret Men Dorte Venø Jakobsen blev ved, og det lykkedes hende gennem tre måneders fuldtidsarbejde foran skærmen at gennemføre et utal af chat-interview og sat fem aftaler op med mændene.

På den anden side en fløj, der mener, at det er vold mod kvinder inden for en patriarkalsk samfundsorden, og at det er udtryk for og har indflydelse på, hvordan alle kvinder i et samfund behandles,« fortæller Dorte Venø Jakobsen og fortsætter: Flere beskriver også, at man i relationen til kunden kan afprøve ting, der er mere kinky , end de har lyst til i deres private sexliv,« fortæller Venø Jakobsen: Bekræftelse Et andet gennemgående ord i mændenes fortællinger er 'bekræftelse'.

En informant fortalte, at han tit syntes, at kunden var 'klam' og ikke havde lyst lige før en aftale, men når han så blikket i kundens øjne, når han trak boxershortsene ned, var det okay igen,« siger Dorte Venø Jakobsen og samler op: Følelserne Hendes undersøgelser tyder på, at dér, hvor prostitutionen kan have omkostninger, er på følelseslivet: Kvalificeret debat Men hvad mener Dorte Venø Jakobsen, at man kan bruge hendes undersøgelse til?

Hun har ikke noget entydigt svar, men det må starte med, at man taler med drengene og mændene først: Få overblik fra morgenstunden. Leave this field blank. Få Anna von Sperlings artikler på mail. Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail. Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig — første måned er gratis Klik her Er du abonnent? Kim Jong-un vil gøre halvø atomvåbenfri.

Kulturprofil nær Det Svenske Akademi tiltales. Anklagerne gælder to tilfælde af voldtægt mod en kvinde i Stockholm i Men udemokratisk liberalisme er ikke et svar på det illiberale demokratis medvind.

Anbefalinger anbefalede denne artikel. Uddrag fra bogen "Den dag, jeg opdagede, jeg var undertrykt" af Leny Malacinski, Kort sagt: Det skaber i sig selv en platform for at imødegå netop de faktorer man har som ubekendte. Hvorfor er Information blevet er pornoblad? Flere mænd end kvinder har gennem et liv prøvet at sælge sex. Artiklen Præcis det samme sagde jeg engang i en ophedet debat her, om forbud imod Sexkøb. For i deres øjne er det kun kvinder der er ofre for sexisme og prostitutionens ydmygelser.

Der findes vel også mandlige prostituerede der servicerer kvinder? Steen Schaphiro Af ren interesse, hvor ved du fra hvilke kilder der er brugt i den omtalte undersøgelse? Bo Jensen Hvorfor skulle det være dobbelt stigmatiserende?

H Nielsen - jeg downloadede specialet fra januar og læste. For unge mænd har prostitutionen altid været et alibi for at udleve deres homoseksuelle side. Nå, nu er vi vist havnet grundigt off-topic: Længere er den ikke. De mange påstande, du kommer med - er det noget du gætter eller noget du håber på er rigtigt?

En cadeau til alle. Følgende citater bekræfter ihvertfald nogle af mine påstande: Jeg ved det ikke, men mon ikke det samme gælder i andre lande? Her er et par citater fra SFIs rapport: Følgende case, som er baseret på et kvalitativt interview med en udenlandsk prostitueret, eksemplificerer dette: Johannes Nielsen Det lyder da fint du synes de er så langt fra den klasiske stakel.

Jeg kan ikke sige om det er en brugbar ide med forbud som i i andre nodiske lande. Der er er ofte tale om unge - ved debuten ofte mindreårige - drenge, som kontaktes af ældre mænd, og de to følgende case-stories fra SFIs rapport viser, at økonomiske bevæggrunde også kan være af afgørende betydning for den mandlige prostitution: Når det gælder unges køb og salg af sex, mener de fleste i Danmark, at samfundet har et særligt ansvar for at begrænse, at unge sælger seksuelle ydelser.

Mange unge - især drenge - har en mere pragmatisk tilgang, hvor beslutningen om at købe eller sælge sex eller ej træffes af den enkelte selv. Lovgivningen om købesex i Danmark er baseret på, at man ser prositution som et socialt problem, som man skal forsøge at afhjælpe - uden tvang eller totalforbud som fx i Sverige.

Den enkeltes  ret  til at bestemme over, hvad han eller hun vil bruge sin krop til anerkendes således, men det betyder ikke, at det er helt lovligt at sælge seksuelle ydelser.

I Danmark har det siden været forbudt at købe seksuelle ydelser af personer under 18 år. Strafferammen er op to års fængsel. Siden har det i Danmark været tilladt for den enkelte at tjene penge som prostitueret, hvis man er over 18 år. Der skal betales skat og moms af indtægten. Det er nødvendigt at lade sig registrere som selvstændig erhvervsdrivende, hvis man tjener penge på at sælge seksuelle ydelser. Købesex og prostitution er dog ikke anerkendt som et legalt erhverv på linje med fx at være massør, frisør eller murer.

Der findes ikke de samme rettigheder som ved andre jobs i forhold til sygedagpenge, mulighed for fagforening, pensionsopsparing og så videre. Købesex betyder køb og salg af seksuelle ydelser   Købesex betyder, at man modtager betaling for sex.

Betalingen er ofte et pengebeløb, men kan også ske i form af gaver, tøj eller andre modydelser. Prøvet det en eller flere gange? Købesex kan foregå på mange forskellige måder. For nogle få personer bliver det en fast ting at enten købe eller sælge seksuelle ydelser. Det kan således blive levevej for en kortere eller længere periode.

Forskellige typer af købesex Man taler ofte om tre typer af købesex eller prostitution, nemlig klinikprostitution, escortprositution og gadeprostitution. Cirka halvdelen af de personer, der arbejder på klinikkerne, er fra udlandet. Man regner med, at cirka  kvinder arbejder med escortprostitution i Danmark om året. Der arbejder cirka udenlandske kvinder i gadeprostitution om året i Danmark. Undersøgelsen fra sætter også tal på den mandlige prostitution i Danmark.

Det anslås, at der arbejder omkring mænd i prostitution i Danmark om året. Unge og købesex Der findes ikke mange undersøgelser af unges erfaringer med købesex. Det drejer sig om cirka 1 til 2 procent af en teenageårgang. Holdninger til købesex Om købesex er forkert eller rigtigt, når det sker frivilligt mellem to eller flere parter, er et moralsk spørgsmål, som den enkelte selv må tage stilling til.

Unges holdninger til købesex Unges holdninger til købesex er dog mere forskellige. Holdningen til købesex er således forholdvis negativ blandt unge. Lovgivning om købesex I Danmark er købesex og prostitution ikke forbudt, men området er reguleret af en række love.

Seneste spørgsmål om emnet. Hvad kan de bedst lide? Jeg er bekymret for min lærer.

...

Intim sex massage sexlir

Slet ikke i en tid hvor Europa-Kommissionen skriger på flere penge for at få budgettet til at hænge sammen. Jeg skulle være rejst hjem. Det var bare sjov og ballade. Sygehusrøver ruskede i opereret ben for telefon. Nu siger 51 kommuner nej til bål. Bestikkelsessag styrker troværdighed til systemet.

Lærling mishandlet med kosteskaft og tømmerblyant. Borgernes retssikkerhed styrkes ved ekspropriation. Det er en svær balance. Derfor er ærkerivalen røget i totterne på Novo Premium. Rocketman fyrer tre af sine militærledere af uden faldskærm Premium. Sådan bliver du en effektiv og efterspurgt rådgiver Premium. Dansk samarbejde åbner internationale døre Premium. Nets-boss griber ud efter europæisk overherredømme efter listigt opkøb Premium. Trumps aftale med Nordkorea kan gøre regionen mere usikker med et lille våbenkapløb.

Se det historiske topmøde i billeder. Talentfulde Kim Jong-un står med en historisk mulighed. Kim Jong-un lover at arbejde for et Korea uden atomvåben. Dennis Rodman rørt til tårer over Trump-Kim-møde. USA har bygget verdens mest kraftfulde supercomputer. Topmøde er et stort diplomatisk teater.

Det lugter af fisk Small plates på Stammershalle Premium. Han er faret lidt vild. Søde mennesker holdt fødsel hemmelig.

Magnus Cort er på vej frem. Nicki Bille skal en måned i fængsel for vold. Her er bud på en god og anderledes sommerferie i Thailand. Øhavet skal gøres mere tilgængeligt for turister. Kom med til verdens største sammenskudsgilde. Byen hvor Romeo sang til Julie: Her løber historie, kultur og følelser sammen i en totaloplevelse.

Den nye Nissan Leaf er letkørt, spækket med teknologiske muligheder og kan køres kun med speederen - nærmest uden brug af bremse. Socialdemokrater frygter trafikalt ragnarok ved FM-lukning.

Fint kompromis til rimelig pris: Fiesta går nye veje for de høje biler. Originalen koster næsten 19 millioner: Nu kan du få en Bugatti i 3. Hus Have Søg bolig. I 11 måneder knoklede Anja Kristiansen 15 timer dagligt med sit selvbyggerhus.

Hun byggede med følelsen af, at alting er muligt, men sådan så omgivelserne ikke helt på det. Få pærer med trådløs farve og styrke. Hvordan får køkkenet et mere moderne udtryk?

Vær fleksibel og spar tusindvis af kroner på opmagasinering. Danskerne bruger mere tid på nyheder på mobilen Ifølge en ny undersøgelse bruger danskerne på en gennemsnitlig dag 17 minutter på nyheder op mobilen. Sådan finder du den rigtige trådløse oplader. Lær at finde den perfekte smartphone. Fødevarestyrelsen har konstateret, at falsk madolie fra græske Karpos er solgt i Danmark. Det kan give astma og kol at fjerne børns mandler. Danskerne bruger mere tid på nyheder på mobilen.

Jo, men som det fremgår af overskriften til nærværende artikel, er det primære motiv ofte et andet for mandlige prostituerede, som i højere grad debutterer af nysgerrighed end af økonomiske, dvs. Også en del kvindelige prostituerede nævner sexuel nysgerighed som motiv - jeg vil dog tillade mig at antage, at dette motiv træder endnu mere i baggrunden for de udenlandske prostituerede, som desværre stort set ikke indgår i denne rapport.

Bo, tak for henvisningen. Nu siger den nu kun omkring mændene, at: Faktisk siger det ikke noget om hvor mange. Men det jeg studsede mest over i din bemærkning var referencen til at det åbenbart forsat anses for stigmatiserende at være homoseksuel mand i Danmark.

Jeg havde dog håbet vi var nået noget videre end det. Måske, men det er som du skriver en antagelse. Ligesom man før SFI antog, at de færreste sexarbejdere startede pga pga. Jeg er tilbøjelig til samme antagelse som dig, men det er en fordom - vi kender sagligt set ikke deres motiver. Migranterne er en ekstremt heterogen gruppe som du ikke kan slå under ét, og mange af dem var sexarbejdere før de migrerede.

Vi mangler mere forskning på dette område. Ligesom der før SFI generelt var en antagelse om, at de færreste danske sexarbejdere startede pga pga. Ja, tak for en nødvendig artikel i et forsøg på at nuancere hele prostitutionsdebatten - det er i den grad tiltrængt. Og til dem du ved hvem du er, Søren m. Du skriver, at færre og færre danske kvinder sælger sex i takt med, at velfærdsstaten mindsker det økonomiske motiv for at begynde at sælge sex.

Det er en interessant teori, der er bare ikke noget der tyder på, at den er rigtig. Vi kender ikke prostitutionens omfang før der var velfærdsstat i Danmark. Til gengæld er der ikke noget der tyder på, at prostitutionens omfang faldt gennem årene , hvor velfærdsstaten virkelig medførte økonomiske forbedringer og hvor kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet.

Før år var der meget få udenlandske sexarbejdere i Danmark. De er kommet hertil de sidste 10 år og har presset nogle af de danske kvinder ud af markedet. De udenlandske kvinder søger af egen kraft til Danmark pga.

Går vi lidt længere tilbage i historien var der utvivlsomt en større andel af fattige kvinder, som prostituerede sig af nød, specielt i de større europæiske byer. Danmark var perifer i denne henseende, mens forholdene var ekstreme i London, Berlin og Paris - og de prostituerede var billige og tilgængelige for hvermand. I den tidlige velfærdsstat faldt dette udbud, og det betød bl. Udenlandske prostituerede begyndte at komme hertil i stort antal allerede i erne - og en del endda tidligere - og da de er yngre, smukkere og billigere, har de i høj grad udkonkurreret de mest belastede danske prostituerede, mens de resterende mærker konkurrencen i form af faldende priser.

Nogle af de udenlandske prostituerede står til rådighed for hårdere ydelser, og de tilfredsstilller i det hele taget et større spektrum af behov til mere overkommelige priser - altsammen vand på de danske sexkunders og sexindustriens mølle, og naturligvis er det hele kontrolleret af skruppelløse organisationer, som skummer fløden af dette marked. At det er blevet muligt for disse fattige kvinder at komme til Danmark skyldes et velorganiseret netværk mellem oprindelseslandene og Europa, hvor internationale organisationer arrangerer de praktiske foranstaltninger - mod god betaling og renter - mens den stadig friere bevægelighed i EU konstant gør det muligt at forøge denne trafik.

Hvorvidt disse kvinder kommer hertil af egen kraft eller frivilligt, kan diskuteres. Forudsætningerne i deres hjemlande er ofte armod og slaverilignende tilstande, og "valget" som prostitueret, som de ofte presses eller lokkes til af familie og bekendte, er af lignende fattigdomsbetinget karakter, som i Europa for år siden. Jeg ønsker ikke at skære alting over en kam, men at beskrive hovedlinjerne i udviklingen.

At et stort antal unge kvinder fra Østeuropa, Asien, Afrika og Latinamerika bliver fløjet til Europa for at ligge på lagenerne og tilfredsstille sexlystne og økonomisk overlegne vesteuropæiske mænd, kan vel næppe benægtes? Hvorfor er der mon så få vesteuropæiske kvinder, som vælger dette erhverv og de let tjente penge? Velsagtnes fordi det er dybt unaturligt og stærkt traumatiserende for langt de fleste kvinder dagligt at lade tilfældige mænd tilfredsstille deres sexuelle lyst på ens krop.

Mænd er ifølge instinkterne mere indstillet på tilfældige og hurtige forbindelser, der opleves som erobringer, men i det lange løb lader sådanne forhold dog også de fleste mænd tilbage med en frustreret længsel efter kærlighed. Den nuance, som nærværende artiklel er udtryk for, er således et lille hjørne af prostitutionsmarkedet, hvor gerne mindreårige drenge lokkes af ældre homosexuelle til sexuelle forhold, som ofte vil få store konsekvenser i lighed med de traumer, som både ofre for pædofili og kvindelige prostituerede er udsat for.

Det er racisme og imperialisme, at vi tillader den stigende trafik af kvinder fra fattige lande, som må sælge deres krop til chauvinistiske herremænd i en alder, hvor de mere naturligt burde stifte familie og få børn. Det er om noget en skamplet på vores civilisation. Og selv om disse piger er indstillet på at "please" sexkunderne, er det temmelig naivt at tro på, at de har det godt med denne maskepi. A propos artiklens emne: Var der mon nogen, som så DR2s dokumentar om forfatteren Thorkild Hansen i går?

Den ambitiøse Thorkild Hansen stiftede i en meget ung alder under et studieophold i Paris et nært venskab med den noget ældre, stenrige og livserfarne franskmand Jean Seilliére. Det er aldrig trods Thorkild Hansens offentliggjorte dagbog fra perioden blevet afklaret, hvorvidt forholdet antog sexuel karakter eller forblev platonisk.

Det står dog klart, at venskabet betød overordentlig meget for Thorkild Hansen, som fik adgang til de bedste kredse og rejste på første klasse verden rundt, men forbindelsen fik en brat afslutning, da Seilliére nogle år senere antog en ny protegé. Dette forhold giver påmindelser om antikkens bisexuelle praksis, og lignende forhold udspinder sig givetvis ofte, også i vor tid, når bi- eller homosexuelle mænd kontakter unge talenter i forskellige sammenhænge.

Prostitution - eller noget der ligner - kan åbne døre til højere kredse og velsagtnes friste en og anden, også til at indlade sig på intimitet med karakter af prostitution. Prostitution og legalt partnerskab er dog hér - ligesom i heterosexuelle forhold - ofte to sider af samme sag, især når der er markant ujævnbyrdighed i partnernes alder og økonomiske status. Historisk set har mange genier været homosexuelle, og de tilstødende problemer er ofte blevet sløret, fordi homosexuelle forhold ikke var tilladt.

Thorkild Hansens øvrige biografi - han var også en ivrig skørtejæger - kunne tyde på, at han i en eller anden forstand prostituerede sig i forholdet til Seilleiré, men han har, trods sine ellers meget intime bekendelser, tilsyneladende ikke villet besvare dette påtrængende spørgsmål.

Du taget fejl mht. Din påstand om prisudviklingen kan ikke dokumenteres. Bo, jeg tror såmænd ikke vi komme længer i denne debat, for så vidt jeg kan se, er det kun én person vi gang på gang prøver at få til at forholde sig til sine automatiserede påstande og fordomme.

It is also the fastest growing criminal industry, set to outgrow drug trafficking. Annually, according to U. Government-sponsored research completed in , approximately , people are trafficked across national borders, which does not include millions trafficked within their own countries.

Due to the illegal and underground nature of sex trafficking, the exact extent of women and children forced into prostitution is unknown. Poverty, social exclusion and war are at the heart of human trafficking.

Some women are hoodwinked into believing promises of a better life, sometimes by people who are known and trusted to them. Others are simply kidnapped. Once overseas it is common for their passport to be confiscated by the trafficker and to be warned of the consequences should they attempt to escape, including beatings, rape, threats of violence against their family and death threats. It is common, particularly in Eastern Europe, that should they manage to return to their families they will only be trafficked once again.

The immigration status of the persons who sell sexual services is - particularly in Western Europe - a controversial and highly debated political issue. Female prostitutes are at risk of violent crime, as well as possibly at higher risk of occupational mortality than any other group of women ever studied.

Det er efterhånden en kendt sag, at sådanne tal, som du henviser til, ikke holder vand. De vildt overdrevne tal for, hvor mange ofre der er for trafficking, stammer fra lobbyer og organisationer, som har en økonomisk fordel i at overdrive tallene. De lever af at hjælpe, og jo flere ofre, jo flere penge får de. Desuden har de en politisk dagsorden de vil forbyde prostitution som også får dem til at tegne et sortere billede.

Desuden er det afgørende, hvordan man tæller. De migrante sexarbejdere rejser rundt mellem storbyerne og arbejder måneder hvert sted. En kvinde, som starter i Madrid og derefter rejser videre til Oslo og derefter videre til Athen, vil tælle med 3 gange i tallene. Også i Danmark er de officielle tal for migranternes andel overdrevne. Myndighederne tror, at omkring halvdelen af sexarbejderne i Danmark er migranter. Jeg har kigget tallene efter i sømmene for SiO, og sandheden er snarere, at omkring en trediedel af arbejdsstyrken udgøres af udenlandske kvinder.

Hvis man spørger de danske kunder, så siger de typisk, at de ønsker at købe sex hos en kvinde, som de kan tale med. Der er et marked for udenlandske sexarbejdere, af og til vil kunderne gerne prøve noget anderledes og eksotisk, men i det store billede er det formentlig mindre end en trediedel af branchens omsætning, som havner hos de udenlandske kvinder.

Bjarne Hansen; Jeg har også brugt argumentet med mandlige prostiuerede i debatten om prostitusjonsforbud, så lad vær med at gøre det til sådan en "tissemand vs. Meget interessant artikel - endelig noget fordomsfri forskning om disse følelsesladede emner. Utrolig spændende at mændenes motiver er SÅ langt fra den klassiske historie om de fattige stakler, som begynder som prostituerede drevet af materiel armod. Det er ret indlysende at prostitution er forbundet med andre former for problemer, men det mig aldeles umuligt at se hvordan et forbud mod prostitution skulle kunne løse NOGEN af disse problemer Jeg har citeret Wikipedia, som bl.

Om disse tal er specielt overdrevne, ved jeg ikke, antagelig er de mindst lige så veldokumenterede, som de tal, du har "kigget efter i sømmene hos SiO" Sexarbejdernes Intreresseorganisation , der rimeligvis ikke har kontakt til alle af de udenlandske miljøer og kunne tænkes at undervurdere tallene for trafficking - bl.

Selv om du måske ligeså prompte vil afvise disse tal, vil jeg fra SFIs Socialministeriet undersøgelse i anføre følgende tal: Ud af anslået godt prostituerede i Danmark skønnes hovedparten af de gadeprostituerede at være udenlandske , mens danske gadeprostituerede er meget få, der gives intet estimat for disse.

Blandt klinikprostituerede estimeres udenlandske at udgøre 1. Escort-privatprostitution estimeres til , der redegøres ikke for nationalitet. Barprostitution, som ifølge undersøgelsen næsten udelukkende omfatter udenlandske prostituerede, er ikke opgjort i tal. Servicestyrelsen foretog en lignende undersøgelse i citeret i SFIs rapport , som ikke redegør for nationalitet, men hvis samlede tal svarer nogenlunde til SFIs rapport: Ifølge SFIs undersøgelse er der altså 1.

Hvor stor en del af branchens omsætning, der havner hos de udenlandske kvinder, er således nok større, end du har anslået. Man bør også her bemærke, at mens danske escort-privatprostituerede luksusludere i høj grad selv bestemmer, hvilke kunder de vil have og ofte kun har mindre omkostninger, er klinik- og gadeprostitution i høj grad styret af bagmænd, som stryger en del af indtægten.

Her er et par citater fra SFIs rapport:. Betalingen af beskyttelsespenge er ikke noget, der tales meget om, men fra seks kvalitative interviews med kvindelige klinikprostituerede har vi indikationer på, at denne form for organisering eksisterer. Disse kvinder vurderer, at der betales beskyttelsespenge på en del klinikker i Danmark, og at det som oftest kun er klinikejeren, der har kontakt til de grupper, som opkræver pengene.

Nogle af de interviewede kvinder har også forklaret, at opkrævningen af beskyttelsespenge sker med trusler om vold. Informanterne fortæller videre, at nogle af de klinikprostituerede hellere vil ringe til disse grupper frem for at ringe til politiet, da de mener, at disse grupper ofte er mere diskrete end politiet. En tidligere prostitueret supplerer med at fortælle, at mange kvinder i prostitution ikke stoler på politiet på grund af den dobbeltrolle, som de føler, at politiet spiller i miljøet.

Politiet er ikke kun dem, der skal beskytte kvinderne i branchen, men er også dem, der sammen med SKAT skal kontrollere kvinderne. Disse giver et indtryk af, at den udenlandske gadeprostitution er meget organiseret, og at der øjensynligt sker overtrædelse af § i straffeloven som ulovliggør rufferi. På trods af disse forhold er antallet af domsfældelser ifølge rufferiparagraffen fortsat lavt. Ifølge en repræsentant fra politiet er der store variationer i, hvordan og hvor meget de udenlandske gadeprostituerede betaler til bagmænd.

Det mest almindelige scenarie er ifølge politiet, at de afrikanske kvinder betaler 50 pct. Derudover antyder det kvalitative materiale, at den prostituerede ofte også skylder bagmanden ekstra penge for rejseomkostninger etc. Journalerne antyder endvidere, at nogle af kvinderne er kærester med deres bagmand, som de betaler penge til. En fagperson fra en ngo fortæller, at det kan have store konsekvenser for kvinden selv at anmelde sin bagmand.

Ofte er bagmanden en del af kvindens personlige relationer eller netværk, og kvinden lukker derfor både for sin egen og sin bagmands pengestrøm hjem til deres familier i hjemlandet, hvis hun anmelder bagmanden. For nogle af de kvinder, der har medvirket i de kvalitative interviews, er arbejdet som prostitueret ikke valgfrit, og de er enten tvunget i prostitution eller har oplevet tvang efter at være startet.

Det gælder som nævnt i højere grad de udenlandske kvinder end de danske. Følgende case, som er baseret på et kvalitativt interview med en udenlandsk prostitueret, eksemplificerer dette:. Et af de få forhold, som har ført til domfældelse, har en bulgarsk kvinde i centrum. Kvinden blev ifølge journalerne udnyttet af både en kvindelig og mandlig bagmand fra sit hjemland. For at forsørge sin søn aftalte kvinden, at hun skulle tage med bagmændene til Danmark for at arbejde som prostitueret. Hun aftalte med bagmændene, at hun skulle aflevere 50 pct.

Kvinden ankom med bus til Danmark. Hun arbejdede som gadeprostitueret på Vesterbro og boede på et hotel med andre kvinder, der også arbejdede som prostituerede.

Kvinden blev udsat for både trusler, vold og voldtægt fra sin bagmand. Den kvindelige bagmand kom til Danmark og tvang kvinden til at aflevere alle sine penge. Og der var også trusler mod kvindens søn. Kvinden anmeldte sine bagmænd, og de blev begge dømt for bagmandsvirksomhed. Bagmændene vurderes at have tjent En enkelt klinikejer har i forbindelse med et kvalitativt interview givet udtryk for tilbageholdenhed med at ansætte kvinder fra Østeuropa på sin klinik, da hun mener, at de er sendt til Danmark af bagmænd, der vil tjene penge på dem.

Hun er yderligere bekymret for, at politiet holder særligt opsyn med klinikker, hvor der arbejder udenlandske prostituerede, hvilket også beskrives i Rigspolitiets indberetning om prostitution Rigspolitiet, , og hun ønsker ikke, at politiet skal komme på grund af det. Vores kvalitative interviews sandsynliggør tillige, at de udenlandske gadeprostituerede nærer stor mistro til alt, hvad der ligner offentlige myndigheder.

En fagperson fra en offentlig myndighed, der jævnligt har kontakt til udenlandske prostituerede, fortæller, at det er svært for dem at komme i kontakt med grupper af udenlandske klinikprostituerede, og at dørene ikke altid bliver åbnet, når de er ude for at lave opsøgende arbejde. Hun vurderer, at det kan skyldes, at mange udenlandske kvinder har bagmænd, der ikke ønsker, at kvinderne taler med myndighederne. Et område, der har været svært, nærmest umuligt, at afdække, er den form for tvang, der involverer menneskehandel eller trafficking, som det beskrives i § og i internationale konventioner De Forenede Nationer, og Europarådet, Selvom vi i journalerne og i et enkelt interview er stødt på beretninger, som kunne identificeres som handelshistorier, da der i historierne indgår elementer af tvang og ufrivillighed, har det derfor ikke været muligt for os at vurdere, hvorvidt disse kvinder reelt er blevet handlet til Danmark.

Det lave antal domfældelser kan indikere, at omfanget er lille, eller som Rigspolitiet anfører, at sagerne er ressourcemæssigt tunge Rigspolitiet, og muligvis kræver større indsatser. Interviews med ngo-fagpersoner og offentlige myndigheder vidner om, at vurderingen af, hvorvidt en udenlandsk kvinde er handlet eller ej, kan være problematisk, da kvinderne i nogle tilfælde ikke ønsker at fortælle deres historie eller udlevere deres eventuelle bagmænd.

Det lyder da fint du synes de er så langt fra den klasiske stakel. Men alligevel er det et fy at tale om for en mand at sælge sex. Og endda dobbeltstigmatiserende i følge en anden debatør. Da deres kunder åbentbart overvejende er mænd.

Hvilket så slår dobbelt hårdt at sælge til. Så kan det jo være underordnet om vedkommende ikke er en "økonomisk stakel". Dobbel Stigmatisering og ødelagt føelse- og sexliv er ligeglad med penge. Men en ting kan jeg ikke lade være med at tænke på. Hvis det er i orden at sælge sex, selv om det ikke ødelægge alle sex-sælgere. Hvorfor er det så blevet forbudt at bruge asbest?

Det ødelagde heller ikke alle dem der arbejdede med det. Der er i overvejende grad tale om homosexuel prostitution, og alene dette betyder jo, at markedet er meget begrænset i forhold til heterosexuelle mænds køb af prostituerede.

Heraf var 70 udelukkende til mænd, 7 udelukkende til kvinder og 24 til både mænd og kvinder, idet der i sidstnævnte gruppe også var overvægt af homosexuelle forhold. Der er er ofte tale om unge - ved debuten ofte mindreårige - drenge, som kontaktes af ældre mænd, og de to følgende case-stories fra SFIs rapport viser, at økonomiske bevæggrunde også kan være af afgørende betydning for den mandlige prostitution:.

MIKE er 26 år og har solgt sex, siden han var Han er homoseksuel og har kun mandlige kunder. Han har boet på døgninstitution, fra han var år. Nu bor han i en et-værelseslejlighed, som han har fået anvist af kommunen.

Han startede med at sælge sex, fordi hans økonomi var meget dårlig, og han ikke kunne se andre muligheder for at få fat på penge. I de perioder hvor Mike har haft arbejde eller kæreste, har han ikke solgt sex. Mike har ikke anden uddannelse end folkeskolens 9.

For 3 år siden startede han på et grundforløb som maler, men droppede ud, da han ikke kunne finde en læreplads. Kort derefter blev han syg. Hans ekskæreste havde smittet ham med HIV, og han holdt derfor en lang pause fra sexsalg.

Mike er begyndt at søge efter kunder på nettet, han har både en annonce og chatter engang imellem. I annoncen skriver han, at han er HIV-positiv og derfor kun tilbyder beskyttet sex.

Han har omkring to kunder om måneden og tjener omkring 1. Han vil egentlig godt have et andet arbejde og har fået hjælp til at søge, men det er svært at finde arbejde, og det er hårdt hele tiden at få afslag. Han håber, det bliver nemmere at finde arbejde, når finanskrisen tager af. LASSE er 20 år og har solgt sex i de sidste 3 år. Han gør det ikke regelmæssigt, kun når han virkelig har brug for penge.

Han er homoseksuel og har kun sex med mænd. Han synes, det er grænseoverskridende at tage penge for sex og bryder sig egentlig ikke om at gøre det. Han blev for nogle måneder siden smidt ud af sin lejlighed, fordi han ikke havde betalt husleje, så lige nu bor han på herberg. En dag har Lasse ingen penge, og han har oven i købet lige fået en bøde for at køre uden billet i S-toget, så han har derfor brug for at finde en kunde. Han vil helst have kunder, han kan tænde på, så de må ikke være grimme eller gamle.

Der er en årig mand, der gerne vil mødes med ham om en halv time på Amager Fælled. Han er egentlig for gammel, men Lasse siger alligevel ja. De har ikke aftalt ydelse eller pris. Lasse venter på kunden, hvor de har aftalt, og lidt efter kommer han kørende.

Kunden vil have analsex som den aktive og vil betale kr. Lasse synes, det er for lidt og siger, at han skal have kr. Manden afviser at betale så meget, men siger han vil give kr. Lasse vil helst sige nej, men tænker på pengene og går med til det. Kunden er meget voldsom, og Lasse prøver at få ham til at være blidere, men det overhører kunden. Det er heldigvis hurtigt overstået. Kunden giver Lasse pengene og kører væk i sin bil.

Lasse bliver siddende lidt på jorden. Han føler sig tom indeni og har svært ved at tage sig sammen til at rejse sig og køre hjem. På vej tilbage køber han pizza og cola.

Billig luder bliv mandlig prostitueret

ESCORT SKJERN LUDER AALBORG